جانم فدای امام علی النقی علیه السلام

کی دوست داره ولیعهد جدید باشه ...؟!!!برچسب‌ها: کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور ملک عبدالله, malik abdollah cartoon, saudi cartoon
+ نوشته شده در  91/03/28ساعت 18:8  توسط سجاد جعفری  | برچسب‌ها: کاریکاتور مجلس, کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/03/08ساعت 19:29  توسط سجاد جعفری  | برچسب‌ها: کاریکاتور انرژی هسته ای, کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/03/02ساعت 23:47  توسط سجاد جعفری  | 

اوباما : با برنامه هسته ای ایران مخالف نیستیمبرچسب‌ها: کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور انرژِی هسته ای
+ نوشته شده در  91/03/01ساعت 12:30  توسط سجاد جعفری  | 

لزوم بالا رفتن کیفیت کالاهای ایرانی ...برچسب‌ها: کاریکاتور حمایت از تولید ملی, کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور حمایت از کار ایرانی
+ نوشته شده در  91/02/30ساعت 20:46  توسط سجاد جعفری  | برچسب‌ها: کاریکاتور بحرین, کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور آل سعود, کاریکاتور بیداری اسلامی
+ نوشته شده در  91/02/27ساعت 18:30  توسط سجاد جعفری  | برچسب‌ها: کاریکاتور بحرین, کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور آل سعود, کاریکاتور بیداری اسلامی
+ نوشته شده در  91/02/25ساعت 20:42  توسط سجاد جعفری  | 

انفجارهای اخیر سوریه ...برچسب‌ها: کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور سوریه, کاریکاتور آل سعود
+ نوشته شده در  91/02/24ساعت 15:58  توسط سجاد جعفری  | برچسب‌ها: کاریکاتور مصر, کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور بیداری اسلامی
+ نوشته شده در  91/02/19ساعت 15:14  توسط سجاد جعفری  | برچسب‌ها: کاریکاتور خلیج فارس, کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/02/18ساعت 20:16  توسط سجاد جعفری  | 
برچسب‌ها: کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور بیداری اسلامی, کاریکاتور مصر
+ نوشته شده در  91/02/17ساعت 12:34  توسط سجاد جعفری  | 

راند دوم ...!!!برچسب‌ها: کاریکاتور انتخابات, کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/02/14ساعت 12:26  توسط سجاد جعفری  | برچسب‌ها: کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور سوریه
+ نوشته شده در  91/02/12ساعت 17:4  توسط سجاد جعفری  | برچسب‌ها: کاریکاتور حمایت از تولید ملی, کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور روز کارگر, کاریکاتور حمایت از کار ایرانی
+ نوشته شده در  91/02/11ساعت 21:15  توسط سجاد جعفری  | 


یه چند روزی به طور آزمایشی طرحها رو اینجا هم آپ میکنم

انتقاد و پیشنهادات شما رو بر دیده منت مینهیم

www.shoorabad.comبرچسب‌ها: کاریکاتور خلیج فارس, کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/02/11ساعت 10:25  توسط سجاد جعفری  | منتشر شده در فارسبرچسب‌ها: کاریکاتور خلیج فارس, کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/02/10ساعت 18:16  توسط سجاد جعفری  | 

منتشر شده در فارسبرچسب‌ها: کاریکاتور حمایت از تولید ملی, کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور روز کارگر
+ نوشته شده در  91/02/09ساعت 22:27  توسط سجاد جعفری  | 

در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ...

منتشر شده در فارسبرچسب‌ها: کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/02/05ساعت 13:10  توسط سجاد جعفری  | منتشر شده در فارسبرچسب‌ها: کاریکاتور پهپاد, کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/02/04ساعت 16:36  توسط سجاد جعفری  | 

آغاز تولید پهپاد RQ170  توسط ایران ...

منتشر شده در نسیمبرچسب‌ها: کاریکاتور پهپاد, کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/02/03ساعت 18:17  توسط سجاد جعفری  | 

منتشر شده در فارسبرچسب‌ها: کاریکاتور بحرین, کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور آل سعود
+ نوشته شده در  91/02/02ساعت 22:22  توسط سجاد جعفری  | منتشر شده در نسیمبرچسب‌ها: کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/02/02ساعت 9:54  توسط سجاد جعفری  | 

منتشر شده در فارسبرچسب‌ها: کاریکاتور بحرین, کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور آل سعود
+ نوشته شده در  91/01/31ساعت 21:47  توسط سجاد جعفری  | 

در حاشیه ادعای واهی امارات در مورد جزایر ایران ...!!!

منتشر شده در فارسبرچسب‌ها: کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/01/30ساعت 19:33  توسط سجاد جعفری  | 

در حاشیه مذاکرات ایران و 5+1 ...

منتشر شده در نسیمبرچسب‌ها: کاریکاتور انرژی هسته ای, کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/01/29ساعت 19:55  توسط سجاد جعفری  | منتشر شده در نسیمبرچسب‌ها: کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور حمایت از تولید ملی
+ نوشته شده در  91/01/28ساعت 16:18  توسط سجاد جعفری  | منتشر شده در نسیمبرچسب‌ها: کاریکاتور بحرین, کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/01/27ساعت 16:35  توسط سجاد جعفری  | 

منتشر شده در فارسبرچسب‌ها: کاریکاتور حمایت از تولید ملی, کاریکاتور سیاسی
+ نوشته شده در  91/01/26ساعت 20:42  توسط سجاد جعفری  | 


منتشر شده در فارسبرچسب‌ها: کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور حمایت از تولید ملی
+ نوشته شده در  91/01/23ساعت 14:38  توسط سجاد جعفری  | 

منتشر شده در فارسبرچسب‌ها: کاریکاتور سیاسی, کاریکاتور حمایت از کار و سرمایه ایرانی
+ نوشته شده در  91/01/22ساعت 15:34  توسط سجاد جعفری  |